Remarketing

Det är en metod för återanslutning till personer som tidigare har besökt din webbplats. Det ger dig möjlighet att strategiskt placera dina annonser framför en publik som redan är intresserad av dina produkter.

Remarketing

Best Strategies

Remarketing är de riktade annonser som vi får efter att ha besökt en webbplats. Om du läser på vår webbplats vet du redan att vi kommer för dig;)

Remarketing & retargeting?

Det är vanligt att uttrycket ”Remarketing” används istället för retargeting. Är det någon skillnad mellan dem? 
Ja, det finns en marginell skillnad. Men att spendera tid på att lära sig de exakta definitionerna hade varit att lägga fokus på helt fel saker. Generellt kan man säga att remarketing ofta används när man pratar om e-postkampanjer, medan retargeting vanligtvis syftar till webtrafik.

Vad är remarketingannonser?

Remarketing är en digital marknadsföringsstrategi som gör det möjligt för företag att visa annonser för besökare på webbplatser eller användare som tidigare har interagerat med något av deras online-innehåll. Genom att rikta relevanta tidigare användare med remarketingannonser kan man avsevärt förbättra den totala konverteringsgraden på webbplatsen.

Vad är remarketingtjänster?

För att nå dem som har besökt vissa sidor eller vidtagit vissa åtgärder på webbplatsen placeras en pixel där. Du kan dock kontakta dem som har anslutit sig till ditt material i sociala medier eller tittat på en video genom att använda engagemangsbaserad retargeting. Följande är de vanligaste remarketingtjänsterna som tillhandahålls:
-Besökare på prissättningssidan
-Branschspecifika sidbesökare
-Remarketing över flera kanaler
-Avhopp från kundvagnen
-Tidigare köpare
-Konverterare med högre tratt
-Videobesökare
-Sidans engagerade användare

Vad är skillnaden mellan retargeting och remarketing?

Retargeting prioriterar faktiskt betalda annonser (och kan ta sig olika former och rikta sig till ett brett spektrum av individer). Remarketing är koncentrerat på e-postkampanjer och på att kontakta dem som du redan har interagerat med, vilket möjliggör mer riktad merförsäljning och budskap.
E-post brukade vara en egen ö, medan betalda annonser endast användes för top-of-funnel-målgruppering och remarketing baserat på åtgärder på webbplatsen. Dessa två strategier existerade tidigare i separata silos. Under de senaste åren har de dock kommit att användas relativt synonymt. Överlappningen och skillnaderna mellan retargeting och remarketing har blivit mindre tydliga med tiden.

Varför är remarketing effektivt?

Remarketing är en kraftfull och ekonomisk metod för att attrahera konsumenter. Detta beror främst på att du fokuserar på kunder som redan har visat intresse för det du har att erbjuda och som har påbörjat resan i konverteringstratten.
Vanligtvis går 98 % av besökarna på din webbplats därifrån utan att köpa något. Genom att fortsätta att interagera med dessa människor genom skräddarsydda annonser på webben och i sociala medier skyddar remarketing din chans att förvandla dem till konsumenter. Deras smak beaktas när annonser skapas, vilket resulterar i visningar av varor som med större sannolikhet väcker deras uppmärksamhet och ökar försäljningen. Enligt forskning resulterar remarketingannonser i konverteringsfrekvenser som är 70 % högre än de som kommer från andra former av reklam.

Varför är remarketing viktigt?

Remarketing är viktigt eftersom det ger dig ytterligare en möjlighet att få en konvertering. Det håller ditt företag och din produkt kvar i toppen av målgruppens medvetande. Om du har flera ställen där du kan remarketera till din kund ger det dig en bättre chans till konvertering. Med varje betald marknadsföringskampanj som du lanserar bör du också ha en remarketingkampanj på plats som ett säkerhetsnät. Några av de fördelar som remarketing kommer att ha för ditt företag är följande:
-Företaget förblir engagerat i sin målgrupp.
-Ökar medvetenheten om varumärket.
-Öka konverteringarna på din webbplats.
-Attrahera dina konkurrenters kunder.

Vilka remarketingmålgrupper kan definieras?

-Besökare på en viss webbsida
-Användare som engagerar sig i en viss video eller kanal.
-Personer som använder ett visst språk.
-Användare som använde Google Search för att leta efter en produkt.