Remarketing

Det är en metod för återanslutning till personer som tidigare har besökt din webbplats. Det ger dig möjlighet att strategiskt placera dina annonser framför en publik som redan är intresserad av dina produkter.

Remarketing

Best Strategies

Remarketing är de riktade annonser som vi får efter att ha besökt en webbplats. Om du läser på vår webbplats vet du redan att vi kommer för dig;)

Remarketing & retargeting?

Det är vanligt att uttrycket ”Remarketing” används istället för retargeting. Är det någon skillnad mellan dem? 
Ja, det finns en marginell skillnad. Men att spendera tid på att lära sig de exakta definitionerna hade varit att lägga fokus på helt fel saker. Generellt kan man säga att remarketing ofta används när man pratar om e-postkampanjer, medan retargeting vanligtvis syftar till webtrafik.