SSL

SSL står för Secure Sockets Layer. Data som kommuniceras via Internet kan autentiseras, krypteras och dekrypteras med hjälp av ett protokoll för webbläsare och servrar.

SSL använder port 443 för att autentisera användare och kryptera data som skickas mellan webbläsaren och servern. Så länge servern har ett SSL-certifikat installerat, byter webbläsaren automatiskt till SSL när kommunikationen mellan webbläsaren och servern behöver vara säker.