ROI

Förhållandet mellan nettointäkter och investeringar kallas avkastning på investeringar eller ROI. En hög avkastning på investerat kapital visar att avkastningen på investeringen är större än kostnaderna. ROI används som ett resultatmått för att bedöma en investerings effektivitet eller för att jämföra effektiviteten hos flera olika investeringar.