Best metoder för digital innovation och kreativitet

digital innovation

Vad är digital innovation?

Det korta svaret är att innovation definierar utvecklingen, en ny metod för att göra saker på ett bättre sätt. Blanda dock inte innovation med uppfinning. Medan uppfinningen är skapandet av något nytt och tidigare okänt, är innovation förmågan att upptäcka något nytt och använda dem tillsammans med befintlig kunskap. Diffusion av innovation skiljer sig i allmänhet från person till person, eftersom den representerar information som är ny för individen. Anledningen till att GINX media betonar vikten av innovation inom branschen är denna exakta distinktion som ger möjlighet till framgångsrik marknadsföringskommunikation.

Hur definieras innovation i disciplinära åtgärder?

Framväxten av innovation kan betraktas och modelleras som en process för iteration och repetitiv prövning. Det grundläggande kännetecknet som definierar innovation inom en given disciplin är dock att förbättra vissa produktbaserade huvudkoncept för en ny idé. Till exempel bör innovativa metoder inom webbutveckling utnyttja befintlig kunskap och erfarenhet av den som gör jobbet. Men vad gör hans arbete innovativt för att möta uppgiften som en ny utmaning inom hans domän och göra arbetet baserat på en ny uppsättning värderingar. Detsamma gäller för alla discipliner. Innovativt arbete framträder baserat på en unik värdesammansättning.

digital innovation

Innovation inom grafisk design: Vi finner att de bästa metoderna för att förbättra innovation inom grafisk design kräver en ständig uppdatering av nya trender. Grafisk kommunikation förändras ständigt och känslan av ”cool” för ungdomen är beroende av sådana trender. Trender gäller även i mindre grad. för medelåldersfolk. Men kom alltid ihåg att bättre gå för konventionella snarare än något nytt som kanske eller inte fungerar. Vi kan inte lyfta fram det tillräckligt, men att skapa något subjektivt bra innebär inte direkt att samma budskap kommer att förstås av andra på samma sätt. Ibland är det bättre att gå efter små förändringar som har stor inverkan (t.ex. färgkombinationer, teckensnitt etc.). Kort sagt är det alltid bäst att följa teorin om grafisk design religiöst och försöka vara kreativ utifrån sådana ritningar. Innovativa metoder kommer att uppstå som ett resultat av enkelhet och noggrannhet för att utveckla god kommunikation.

Innovation inom webbutveckling: Webbutveckling förändras alltmer till kreativa och abstrakta mönster. Och samma principer som nämnts ovan skulle också gälla webbutveckling. Användarinteraktion ska vara rakt framåt och lätt att uppnå. Den viktigaste konventionen inom webbutveckling är kundresan. Det är därför som webbdesign bör omfatta ER-diagram, webbplatskartor och webbplatstestning. Vi rekommenderar att webbdesign främst är inriktad på sådana element och att det grafiska gränssnittet är på sekundärt fokus.

Innovation i riktad reklam: Denna disciplin är helt annorlunda än de två föregående. Innovation inom detta område uppstår som ett resultat av att man kombinerar två huvudattribut. Först kunskap och erfarenhet av att använda lämpliga verktyg och att känna till verktygsgränserna. Detta innebär direkt allt som verktyget kan göra åt dig och dess begränsningar. För det andra, social förståelse och förmåga att förstå dina kunder. Detta är en mycket viktig förmåga som bör utnyttjas i innovation och skicklighet i publikens räckvidd. Genom att använda mänsklig intelligens och social förståelse kan en marknadsförare ställa in reklam filter, mål och målgrupp som enkelt kommer att omvandlas till försäljning.

Innovation i marknadsföringsstrategier: Processen med att utveckla marknadsföringskampanjer bör börja med att ange önskat resultat. Detta hjälper dig att avgöra vilket annonseringsutrymme och vilka metoder som är lämpliga. I förväg kan kampanjen vara en kombination av metoder, eller det kan kräva en sådan kombination för att mäta resultat. GINX media rekommenderar två huvudresurser för att utveckla en innovativ kampanj. Först ska du veta så mycket som möjligt och använda kunskap som en konkurrensfördel för att hålla dig före. För det andra, utveckla din kampanj på ett strukturellt och detaljerat sätt genom att ta hänsyn till allt.

Vilka är de bästa metoderna för digital innovation och kreativitet?

Digital innovation avser tillämpningen av digital teknik på befintliga affärsproblem. Digital innovation bör alltid vara välkommen när den bevisligen utvecklar affärsmetoder. Det finns fall där digital innovation anpassas tidigt i processen. Detta är dock inte något som vi skulle rekommendera för ett företag. Generellt rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad och lär dig mer om nya strategier, men bara integrerar i ditt företag när sådana strategier har visat sig fungera. Följande initiativ skiljer digital innovation ut i en tydligare mening:

  • Utveckla en ny teknikstrategi i ett befintligt affärssammanhang
  • Väljer att anta och implementera ny programvara eller plattformar
  • Beslutar att utvecklas från analoga till digitala processer

Slutligen rekommenderar vi dig att hålla reda på alla nya trender och verktyg som kan användas för att bättre förbättra din kampanj på något sätt. Google är en plattform som ständigt utvecklas och många nya verktyg kan förbättra dina omvandlingar och göra ditt liv enklare. Det rekommenderas därför att du håller reda på sådana trender.