Marknadstrenden för ekologiska produkter

ekologiska produkter

Den globala marknaden för ekologisk mat och dryck förväntas växa från 2 871 miljoner USD 2012 till 4 923 miljoner USD 2017 med en CAGR på 6,0 % mellan 2013 och 2017. Tillväxttakten drivs av att öka konsumenternas medvetenhet om hälsofördelarna med att konsumera ekologiskt livsmedel och drycker, såväl som växande miljöhänsyn beträffande konventionella jordbruksmetoder. Dessutom letar konsumenterna alltmer efter hälsosammare alternativ till traditionella icke-ekologiska produkter som kött, mejeriprodukter och ägg. Denna forskningsrapport täcker de olika trenderna som driver denna marknad, inklusive konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter, lagstiftningsutveckling, tekniska framsteg och konkurrens mellan aktörer. Det ger också en analys av de viktigaste drivkrafterna som påverkar tillväxten på marknaden under de kommande fem åren.

Marknadsdynamik och konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter

Konsumenter har gradvis anammat ekologiska livsmedel och drycker på grund av deras oro över säkerheten hos genetiskt modifierade organismer (GMO) och bekämpningsmedel, som används i stor utsträckning i konventionella jordbruksmetoder. Enligt US Department of Agriculture (USDA) har antalet hushåll som köper ekologisk mat ökat från cirka 2,5 procent 2007 till 4,7 procent 2011. Ekologisk matförsäljning i USA stod för mindre än 1 procent av den totala detaljhandelsmaten försäljningen 2010, men den beräknades nå 3,3 procent av de totala livsmedelsinköpen till 2015.

Ökad medvetenhet om fördelarna med ekologiska produkter

Att öka konsumenternas medvetenhet om hälsoriskerna med att äta konventionellt odlade produkter är en av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten av den ekologiska livsmedels- och dryckesindustrin. Till exempel, enligt USDA:s Food Guide Pyramid, bör människor äta tre portioner frukt och grönsaker varje dag. Många studier tyder dock på att frukt och grönsaker som odlas med konventionella jordbrukstekniker innehåller högre halter av bekämpningsmedelsrester jämfört med de som odlas ekologiskt. Konsumenter som köper ekologisk mat och dryck är oroad över dessa produkters säkerhet eftersom de tror att ekologiska produkter är säkrare för konsumtion och innehåller färre skadliga kemikalier.

Ökat konsumentintresse för naturliga och hälsosamma livsstilar

På senare tid har konsumenter blivit mer medvetna om hur deras livsstil påverkar deras hälsa. De vill konsumera hälsosamma livsmedelsprodukter som inte skadar deras kroppar eller miljö. Många konsumenter föredrar att köpa färska, minimalt bearbetade livsmedel istället för förpackade eller frysta livsmedel. Som ett resultat har efterfrågan på ekologisk mat och dryck ökat stadigt under de senaste åren.

Regelverksutveckling

I juni 2009 antog Europeiska unionen (EU) lagstiftning som kräver att alla medlemsländer ska upprätta nationella listor över ”genetiskt modifierade organismer (GMO)-fria områden” senast den 31 december 2014. EU-medborgare kommer att kunna beställa livsmedelsprodukter fria från GMO. endast om de bor i GMO-fria områden. Den nya förordningen kräver att alla livsmedel som produceras inom EU ska märkas i enlighet därmed. Dessutom har EU förbjudit import av vissa typer av genetiskt modifierade grödor till sitt territorium.

Tekniska framsteg

Utvecklingen av avancerad teknik som robotik, artificiell intelligens och nanoteknik har gjort det möjligt för tillverkare att förbättra kvaliteten på ekologiska livsmedelsprodukter. Dessa tekniker kan minska arbetskostnaderna och öka produktionseffektiviteten. Till exempel hjälper robotteknik bönder att plantera frön exakt, vilket minskar risken för skördförlust. På samma sätt gör användningen av artificiell intelligens det möjligt för tillverkare att utveckla automatiserade system för att övervaka och analysera data som samlats in från gårdar, och därigenom förbättra produktkvaliteten och minska antalet fel. Nanoteknik förbättrar hållbarheten för livsmedel genom att förhindra att de blir dåliga.

Vilken är tillväxttakten på marknaden för ekologisk mat och dryck?

Den globala marknaden för ekologiska livsmedel och drycker värderades till 48,5 miljarder USD 2012 och förväntas nå 72,0 miljarder USD 2018. Marknaden förväntas växa med en genomsnittlig årlig takt på 4,3 % under 2013–2018.

Nordamerika är för närvarande den största marknaden för ekologiska mat- och dryckesprodukter. Denna region stod för cirka 40 % av de totala försäljningsintäkterna 2012. Nordamerikanska konsumenter spenderar mer pengar på ekologisk mat än någon annan region. Dessutom har reglerna för försäljning av ekologisk mat förbättrats avsevärt i denna region sedan 2007. Enligt US Department of Agriculture (USDA) ökade försäljningen av ekologisk mat med 10 % mellan 2011 och 2012. Dessutom har antalet certifierade ekologiska gårdar ökat växte från 15 000 2001 till 100 000 2012.

Asia Pacific växer också fram som en betydande regional marknad för ekologisk mat och dryck. Enbart Kina står för nästan hälften av de totala försäljningsintäkterna som genererades globalt under 2012. Den kinesiska regeringen har implementerat flera policyer som uppmuntrar konsumtion av ekologiska mat- och dryckesprodukter. Till exempel, i februari 2012, utfärdade Peking en policy som satte ett mål att fördubbla andelen ekologisk mat som säljs i landet till 2015.

Ekologisk mat och ekologiska drycker ökar i popularitet bland konsumenter över hela världen. Konsumenter antar allt oftare dessa produkter på grund av deras upplevda fördelar. Några av dessa inkluderar:

• Förbättrat näringsvärde

• Hälsosammare livsstilar

• Minskad miljöförorening

• Ökad konsumentmedvetenhet

• Mer naturliga smaker

• Lägre miljöpåverkan

• Minskade hälsorisker förknippade med bekämpningsmedelsrester

• Ökad konsumentmedvetenhet om säkerheten hos konventionella livsmedel

• Ökad efterfrågan på hälsosam kost

Konsumenter föredrar ekologisk mat eftersom den ger bättre näring och inte innehåller skadliga kemikalier eller bekämpningsmedel. De tror att det ger överlägsen smak och konsistens jämfört med icke-organiska motsvarigheter. Dessutom är ekologisk mat i allmänhet billigare än konventionellt odlad mat. Det är viktigt att notera att vissa ekologiska livsmedel kan kosta mer än sina konventionella motsvarigheter. Konsumenterna upplever dock att dessa merkostnader är värda att betala för kvaliteten på sin mat. Dessutom blir ekologisk mat populär bland kändisar och idrottare som vill främja hälsosammare livsstilar.

Vilken region har högst tillväxt på marknaden för ekologisk mat och dryck?

Nordamerika leder för närvarande den globala marknaden för ekologisk mat. Detta beror främst på ökad konsumentpreferens för ekologiska livsmedelsprodukter. Asia Pacific visar också lovande tecken på tillväxt på den globala marknaden för ekologiska livsmedel. Den växande efterfrågan på ekologiska livsmedelsprodukter i Kina kommer att driva på efterfrågan på ekologisk mat i denna region under prognosperioden. 

Vilka är nyckelaktörerna på marknaden för ekologisk mat och dryck?

De största aktörerna som verkar på den globala marknaden för ekologiska produkter inkluderar Archer Daniels Midland Company, Cargill Inc., Conagra Brands Inc., Dean Foods Company, General Mills, Hain Celestial Group, JBS USA LLC, Kellogg Co., Kraft Heinz Company , Mars Incorporated, Nestlé SA, PepsiCo Inc., Unilever PLC och Yoplait Groupe. Dessa företag har antagit olika strategier som fusioner & förvärv, produktutveckling, joint ventures, nya produktlanseringar, expansioner och andra för att öka sina marknadsandelar på den globala marknaden för grön mat. Om du funderar på att köpa smakkaffe online rekommenderar vi starkt att du kollar en lokal distributör.

Nyckelutvecklingar

I januari 2013 förvärvade Archer Daniels Midland Company en majoritetsandel i den ekologiska livsmedelsproducenten Stonyfield Farm Inc. Detta förvärv syftade till att förbättra företagets position inom den ekologiska livsmedelsindustrin. I augusti 2014 ingick General Mills ett avtal med EU-kommissionen (EC) om dess förslag att förbjuda användningen av neonikotinoida insekticider i Europa. Detta beslut fattades efter att EG mottagit många klagomål från jordbrukare och andra intressenter angående de negativa effekterna av neonikotinoider på bin.

I oktober 2015 lanserade Mars Incorporated en rad ekologiska snacks under namnet ”SnackWell.” SnackWell finns i fyra varianter, inklusive snackbarer med fruktsmak, granolakakor, chokladkakor och äppelskivor.

I mars 2016 meddelade General Mills att de investerat 100 miljoner dollar i utbyggnaden av sina ekologiska livsmedelsproduktionsanläggningar. Som en del av denna investering avser företaget att utöka sin befintliga anläggning i Le Grand, Frankrike.

I april 2017 introducerade Kellogg Company den första växtbaserade proteinbaren, som innehåller ärtprotein från ärter odlade utan syntetiska kemikalier. Lanseringen av denna produkt förväntas öka försäljningen av växtbaserade proteiner inom alla segment av livsmedelsindustrin.

I juli 2017 utökade Mars Incorporated sin ekologiska livsmedelsverksamhet genom att förvärva 100 % ägarandel i det brittiska varumärket för ekologiska mejeriprodukter och frysta livsmedel. För mer information…