kostnadseffektiva

Kostnadseffektivitet är att spara pengar genom att ändra en produkt eller process så att den fungerar bättre. Detta görs för att förbättra organisationens resultat genom att minska upphandlingskostnaderna och förbättra effektiviteten över hela linjen.