digital innovation

Best metoder för digital innovation och kreativitet

Vad är digital innovation? Det korta svaret är att innovation definierar utvecklingen, en ny metod för att göra saker på ett bättre sätt. Blanda dock inte innovation med uppfinning. Medan uppfinningen är skapandet av något nytt och tidigare okänt, är innovation förmågan att upptäcka något …

Best metoder för digital innovation och kreativitet Read More »